دانلود نرم افزار رایگان حقوق و دستمزد

در صورت ثبت کامل اطلاعات خود از امتیازات ویژه از سوی ما برخوردار شوید .

پست الکترونیکی :
تلفن همراه :
نرم افزار رایگان حقوق و دستمزد
دریافت نرم افزار

مشخصات کلی نرم افزار سیستم حقوق دستمزد به دلیل قواعد متغییر مجموعه ها و ارتباطات با بیمه و مالیات و نگهداری سوابق پیچیده است و حسابداری حقوق و دستمزد هم کار نه چندان ساده ای است که در زمان تعدد پرسنل وقت و توان زیادی را در حال ثبت دستی سند از واحد حسابداری میگیرد. با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد کارآمد پیچیده گی های محاسبات حقوق را می توان به شکل ساده و جامع جمع بندی کرد امکانات این برنامه شامل :

• تهیه فایل برای دیسکت بیمه بصورت اتوماتیک
• تهیه فایل برای سی دی مالیات بر حقوق بصورت اتوماتیک
• اطلاعات کارکرد ماهیانه از قبیل : روز کارکرد ،ساعت کارکرد ، نوبت کاری ، شب کاری ، ماموریت ،اضافه کار ، اضافه کار تعطیل نوع 1 و 2 ، کسر کار ، ایاب ذهاب ،روز ناهاری ، اضافات ، کسورات ، غیبت ، استراحت ، مرخصی ساعتی و روزانه و ...
• تبدیل مبلغ پایه حقوق بین ساعت ، روز و ماه احد سااطلاعات پایه پرسنل شامل گروههای کاری واحد سازمانی ، مشاغل ، انواع بیمه ، مدارک تحصیلی ، سطح مهارت ، شهرستانها ، مذهب ، ملیت و ... تعریف اضافات و کسورات حقوق به صورت پارامتری و به تفکیک هر ماه ، کارت ملی و شناسنامه
• امکان اعمال تغییرات در احکام به صورت گروهی و بدون نیاز به تغییر یک به یک ( به صورت دسته ای )
• درخواست وام و قسط بندی کاملا باز برای وام پرسنل به تعداد نامحدود برای هر کارمند
• ثبت و کنترل مرخصی به صورت روزانه و ساعتی
• اجرای حکم و قوانین مربوط به شرکت یا اداره
• استخراج گزارش ماهانه با امکان فیلتر براساس تمام فیلدهای موجوداستخراج گزارش ماهانه با امکان فیلتر براساس تمام فیلدهای موجود از قبیل شماره پرسنل ، محل پرداخت ، قیمت و... و چاپ دامنه های موجود در گزارش ( لیست حقوق ، فیش حقوق ، لیست بیمه ، الیات ، لیست بانک و... ) و استخراج گزارش انواع لیستها و اطلاعات موجود در برنامه به همراه امکان طراحی برای هر فرم موجود و مورد نیاز در برنامه
• امکان و صدور اسناد با قابلیت اتصال برنامه حسابداری کارآمد
• رمزهای ورود و سطح دسترسی های مختلف برای کاربران
• ارسال انواع اطلاعات به صفحه گسترده Excel & XML و تهیه نمودار ی حضور و غیاب و ثبت خودکار کارکردها
• تهیه دیسکت بیمه و بانک امکان تعریف کلمات میانبر به صورت ثابت به منظور سرعت بخشیدن به فرآیند ثبت اطلاعات
• ارسال اطلاعات از طریق پیام کوتاه
• امکانات و ویژگی های جانبی در نرم افزار از قبیل ( دفتر تلفن ، دفتر یادداشت ، نامه نگاری ، تقویم و ماشین حساب )
• ارائه خدمات پشتیبانی مستمر به مشتریان و رعایت مصونیت اطلاعات محرمانه مشتریان
• به طور کل این نرم افزار امکان انطباق با هر نوع سیستم پرداخت حقوق را داراست.

دیسکت بیمه :
به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سیدابوالحسن پورحسینی مزایای اجرای این طرح را تکریم ارباب‌رجوع، بهبود تعامل اطلاعاتی با بیمه‌شدگان و کارفرمایان و کاهش مراجعات ایشان به شعب عنوان و تأکید کرد: افزایش سرعت و اعتبار اطلاعات، صحت محاسبات مطالبات بیمه‌ای، کمک به جلوگیری از اشتباهات غیرعمدی و روانسازی شناسایی و کنترل اشتباهات از مهم‌ترین ویژگی‌های این خدمت است .
نرم افزار حقوق دستمزد کارآمد قابلیت تهیه دیسکت بیمه بصورت کاملا استاندارد را برای سازمان تامین اجتماعی دارا می باشد .
به کارکنان به جبران کاری که در سازمان انجام می‌دهند حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود. ارزش نسبی مشاغل مختلف در سازمان، ارزش نسبی کارکنان، سطح حقوق و دستمزدهای رایج ، نقش اتحادیه و سندیکاها، اوضاع اقتصادی، مقررات دولتی از جمله عواملی هستند که باید در محاسبه حقوق و دستمزد در نظر گرفته شوند. با بررسی این قبیل عوامل ، شرکت پارتوس داده ورز با توجه به تمام نیازهای حال حاضر نرم افزار حقوق دستمزد را به وجود آورند که بر اساس آن ، حقوق و دستمزد هر یک از افراد شاغل در سازمان معین و پرداخت می گردد.
این نرم افزار حقوق دستمزد کارمندان و کارگران رامطابق باروش و دستورالعمل های موجودمحاسبه می نماید برای این منظور بااستفاده ازاحکام صادره واطلاعاتی که ماهیانه جمع آوری می شود (اضافات ،کسورات وماموریت ها)حقوق پرسنل رامحاسبه و نهایتاً فیش حقوقی راتهیه می نماید و سندهادی مربوطه راصادرتابعدازممیزی دردفترجاری ثبت گردد.
بسیاری از صاحب نظران علوم اداری و مد یریت بر این باورند که نخستین و نهایی ترین هدف افراد از پذیرش شغل، برخورداری مادی و به زبان رایج دریافت حقوق و مزایا است که مدیریت این امر با استفاده از نرم افزار حقوق دستمزد بسیار ساده تر می شود . از طرفی اگر منابع انسانی را برجسته ترین ابزار دستیابی به هدف های مدیریت بدانیم، به سهولت در می یابیم که امر پرداخت حقوق دستمزد جایگاهی بس حساس در قلمرو نظام اداری و مدیریت دارد . شمار فراوانی از کم کاری ها، عدم انگیزش، نارضایتی های شغلی، موارد ترک خدمت و مواردی از این قبیل زاییده بی توجهی به انگیزه های مادی و نابرابری های پرداخت یا کمبود مقررات و روش های منظم، منطقی و منصفانه حقوق و مزا یاست . اگر پرداخت را به مباحث مختلف حقوق و مزایا و یا حقوق و مزایای شغلی تقسیم کنیم برای طراحی و تعیین ارقام آن می بایست انجام وظایف و مسئولیت های معدل کار و وظایف معین شغلی، ملاک نظام پرداخت تلقی گردند، ولی پرداخت هایی تحت عنوان پاداش، جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند که این روش ها عموماً براساس کارآیی تحت عنوان کارانه بر مبنای عملکرد، جدیدترین روش در پرداخت است که اعمال چنین نگرشی با استفاده از نرم افزار حقوق دستمزد بسیار ساده میباشد .
ارتباط نرم افزار حقوق دستمزد و بهره وری نیروی کار همراه با توسعه صنعتی و شیوع بنگاهداری به شیوه های نوین درعرصه فعالیتهای اقتصادی مطرح شد و همگام با رشد آنها، انواع نظامهای مزدی منطبق با بازده وحجم تولید به وجود آمد. در تمام نظامهای دستمزدی، بخشی از حقوق دستمزد یا تمامی آن به بهره وری فردی یا گروهی ارتباط پیدا میکند. در ادامه این تحولات، امروزه پرداخت به نیروی کار بر اساس نتایج ودستاوردهای او به یک امر بدیهی تبدیل شده و تعدیل دستمزدها در تمام سطوح کاری و گروه های شغلی بدون توجه به تغییر در بهره وری نیروی کار و وضعیت اقتصادی کشور انجام نمی پذیرد. خلاصه اینکه نرم افزار حقوق دستمزد مانند هر وسیله دیگری نقش مهمی را ایفا میکند. در واقع، نرم افزار حقوق دستمزد باید بهره وری واقعی نیروی کار را منعکس کند و انحرافات این دو متغیر از یکدیگر، عدم کارایی اقتصادی وکاهش اشتغال را به دنبال دارد .
اهمیت رابطه بین نرم افزار حقوق دستمزد و بهره وری، هرچند که در برخی مطالعات پیشرفته اقتصادی مسألهای بسیا ر واضح در نظر گرفته شده، اما پیچیدگی آن بحث اصلی در روابط صنعتی به شمار میرود ، نرم افزار حقوق دستمزد باید بگونه ای طراحی شود که قابلیت محاسبه ریز کارکرد کارکنان را داشته باشد. عرضه و تقاضای نیروی کار و مهارتهای آنها ساختار حقوق دستمزد را در یک اقتصاد تعیین می کنند. افراد با سطح تحصیلات و تجربه گوناگون احتیاج به دستمزدهای مختلف دارند که برای اینکار فرمولهای مختلفی برای تعیین میزان حقوق دستمزد آنها احتیاج است نرم افزار حقوق دستمزد کارآمد توانایی آن را دارد که جزیی ترین کارکرد کارکنان را محاسبه نماید .
سازمان ها با طراحی نظام جبران خدمت، می خواهند بر جذب و حفظ نیروی انسانی شایسته و افزایش انگیزه کاری آنها بپردازند و برای اینکه بتوانند به این امر مهم نایل شوند، با ید به منظور برقراری انصاف و تساوی در نظام حقوق سازمان ها، کوشش نمایند که برای انجام این کار نرم افزار حقوق دستمزد کمک شایانی می نماید . نرم افزار حقوق دستمزد در سازمان باید به گونه ای باشد که بتواند نیازمندی های اساسی کارکنان خود را تأمین نماید .
برای ایجاد علاقه و انگیزش و شوق و دلگرمی در کارکنان در راستای ایفای بهتر وظایف محوله، فراهم نمودن برنامه های رفاهی کارکنان ضروری می باشد . یکی از ابعاد مهم و اساسی سیستم انتخاب و انتصاب کارکنان در مدیریت، اصل شایسته سالاری است . این امر نیز از طریق تهیه و اجرای برنامه های مختلف رفاهی که باعث افزایش رضایت کارکنان و بالا بردن دلبستگی آنها به کار شان می شود، انجام پذیر می باشد. در حقیقت برنامه های رفاهی کارکنان مکمل نظام های جذب و بهسازی نیروی انسانی است و نقش اساسی آن تأمین بهداشت و ایمنی در محیط کار، تهیه وسایل رفاه و آسایش ضمن خدمت کارکنان، ایجاد امنیت اقتصادی و فراغت خیال برای کارکنان پس از طول عمر خدمت اداری آنان و ... می باشد که در مجموع منجر به دلبستگی عامل انسانی به محیط کار می گردد .