نرم افزار پخش و خدمات و تولید :مشخصات کلی نرم افزار

قابل توجه موسسات پخش _ خدمات و تولیدی اين برنامه مجموعه ای است از تمامي قابليت هاي
نرم افزارهای خدمات و توليد و نرم افزار جامع ،كه در زیر قابل مشاهده ميباشد .

-   حسابداری
•   سیستم جامع و یکپارچه حسابداری دوبل چهارسطحی همراه با مرکز هزینه دو سطحی و تفصیلی شناور
•   امکان تعریف تعداد نامحدود حساب های تفصیلی در قسمت بندی های مختلف مشتریان ، نمایندگان ، بانک ها ، هزینه ها ، درآمدها ، صندوق ، اسناد پرداختی و دریافتی
•   صدور سند بر اساس اطلاعات دریافتی از سایر قسمت ها به صورت مکانیزه
•   امکان صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه به صورت هوشمند و اتوماتیک

-   خرید و فروش و انبارداری
•   عملیات مالی و انبار به صورت اتوماتیک بوده و با صدور فاکتور ثبت انبار و اسناد انجام میشود
•   امکان طراحی فرم فاکتور و اسناد توسط کاربر
•   خرید و فروش مرتبط با انبار و حسابداری با قابلیت استفاده از بارکد
•   انبارداری بدون محدودیت در تعداد انبار و ثبت اتوماتیک کاردکس انبار( مقداری و مبلغی ) با پنج واحد شمارش و سایر امور کنترلی مانند نقاط سفارش

-  چک و خزانه داری
•   ثبت اتوماتیک سند دریافت و پرداخت های نقدی و دریافت و ارسال حواله های بانکی و کنترل اتوماتیک چکها
•   امکان تعریف دسته چک
•   حفظ سابقه چک و جستجو بر اساس هریک از فیلدها
•   صدور سند دریافت و پرداخت و اختصاص دادن هر ردیف سند به مرکز تفصیلی شناور مورد نظر
•   امکان راس گیری حرفه ای از چک های دریافتی و پرداختی
•   پرپرداخت و دریافت و خرج یک شماره چک به چند طرف حساب

-   گزارشات
•   تهیه گزارش های دوره ای
•   گزارش از گردش کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه
•   گزارش از آرتیکل اسناد ( بر اساس حساب ، شرح ، مبلغ و تاریخ و... )
•   گزارش از کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه با مراکز شناور
•   گزارش از ثبت و تغییر کلیه عملیات روزانه
•   گزارشات جامع از دفاتر مراکز هزینه و مراکز فعالیت و اخذ گزارشات مقایسه ای و نموداری
•   گزارش مانده حساب با احتساب چکهای وصول شده یا نشده
•   تهیه گزارش از چکهای در جریان وصول با احتساب تعداد روزها
•   امکان طراحی و چاپ چک در اندازه ، ابعاد و فرمت متفاوت

-   امکانات اختصاصی
•   فرم تعریف مشتریان و دریافت اطلاعات و تخصیص کد اشتراک بصورت اتوماتیک یا تعریف شده .
•   فرم تعریف خدمات .
•   فرم دریافت سفارش مشتریان ( با امکان تخصیص اتوماتیک تاریخ صدور و تاریخ تحویل ) .
•   تهیه لیست سفارشات ، جهت جمع آوری اقلام خدماتی .
•   فرم رسید کالای خدماتی با امکان تفکیک ( رسید درب کارخانه – رسید کالاهای جمع آوری شده از مشترکین ) .
•   فرم انجام خدمات .
•   صدور اتوماتیک فاکتور خدماتی که انجام کلیه خدصدور اتوماتیک فاکتور خدماتی که انجام کلیه خدمات آنها به اتمام رسیده . با امکان تخصیص هزینه حمل و ثبت مامور تحویل و تسویه .
•   ثبت اتوماتیک حسابهای هر مامور ، صندوق و هزینه ها . و نشده . گزارشات متنوع از جمله لیست سفارشات تحویل شده و نشده . لیست خدمات تکمیل شده و نشده .و سررسید فاکتورها .......

-   امکانات عمومی
•   سیستم جامع و یکپارچه حسابداری دوبل چهار سطحی همراه با مرکز هزینه ( جهت کنترل امور پیمانکاری و پروژه ها ) . با امگزارشات استاندارد مالی و ترازنامه و سود و زیان و دفاتر استاندارد با امکان استفاده با امکان استفاده  از چارت نمونه حسابداری .
•   انبارداری بدون محدودیت در تعداد انبار و ثبت اتوماتیک کاردکس انبار ( مقداری و مبلغی ) با 5 واحد شمارش و سایر امور و سایر امور کنترلی مانند نقاط سفارش . خرید و فروش مرتبط با انبار و حسابداری  با قابلیت استفاده از بارکد و چاپ برچسب بارکد اقلام .
•   ساده ترین روش ورود اطلاعات همراه با گزارشات متنوع خرید و فروش و سود . گزارشات متنوع از تمام دوره های مالی .
•   امکان ارسال پیغام در نسخه شبکه .
•   اعلام مانده حساب مشتریان و پیغام ها از طریق پیام کوتاه ( SMS ) .