دانلود نرم افزار حقوق دستمزد رایگانقویترین و کامل ترین نرم افزار حقوق دستمزد

نرم افزار حقوق دستمزد :


در صورت ثبت کامل اطلاعات خود از امتیازات ویژه از سوی ما برخوردار شوید .
ایمیل :
تلفن همراه :

نرم افزار حقوق دستمزد
مشخصات کلی نرم افزار•    تهیه فایل برای دیسکت بیمه بصورت اتوماتیک

•    تهیه فایل برای سی دی مالیات بر حقوق بصورت اتوماتیک

•    اطلاعات کارکرد ماهیانه از قبیل : روز کارکرد ،ساعت کارکرد ، نوبت کاری ، شب کاری ، ماموریت ، اضافه کار ، اضافه کار تعطیل نوع 1 و 2 ، کسر کار ، ایاب ذهاب ،روز ناهاری ، اضافات ، کسورات ، غیبت ، استراحت ، مرخصی ساعتی و روزانه و ...

•    تبدیل مبلغ پایه حقوق بین ساعت ، روز و ماه احد سااطلاعات پایه پرسنل شامل گروههای کاری   واحد سازمانی ، مشاغل ، انواع بیمه ، مدارک تحصیلی ، سطح مهارت ، شهرستانها ، مذهب ، ملیت و ... تعریف اضافات و کسورات حقوق به صورت پارامتری   و به تفکیک هر ماه ، کارت ملی و شناسنامه

•    امکان اعمال تغییرات در احکام به صورت گروهی و بدون نیاز به تغییر یک به یک ( به صورت دسته ای )

•    درخواست وام و قسط بندی کاملا باز برای وام پرسنل به تعداد نامحدود برای هر کارمند

•    ثبت و کنترل مرخصی به صورت روزانه و ساعتی

•    اجرای حکم و قوانین مربوط به شرکت یا اداره

•    استخراج گزارش ماهانه با امکان فیلتر براساس تمام فیلدهای موجود   استخراج گزارش ماهانه با امکان فیلتر براساس تمام فیلدهای موجود از قبیل شماره پرسنل ، محل پرداخت ، قیمت و... و چاپ دامنه های موجود در گزارش ( لیست حقوق ، فیش حقوق ، لیست بیمه ، الیات ، لیست بانک و... ) و استخراج گزارش انواع لیستها و اطلاعات موجود در برنامه به همراه امکان طراحی برای هر فرم موجود و مورد نیاز در برنامه

•    امکان و صدور اسناد با قابلیت اتصال برنامه حسابداری کارآمد رمزهایرمزهای ورود و سطح دسترسی های مختلف برای کاربران

•    ارسال انواع اطلاعات به صفحه گسترده Excel & XML و تهیه نمودار ی حضور و غیاب و ثبت خودکار کارکردها

•    تهیه دیسکت بیمه و بانک امکان تعریف کلمات میانبر به صورت ثابت به منظور سرعت بخشیدن به فرآیند ثبت اطلاعات

•    ارسال اطلاعات از طریق پیام کوتاه

•    امکانات و ویژگی های جانبی در نرم افزار از قبیل ( دفتر تلفن ، دفتر یادداشت ، نامه نگاری ، تقویم و ماشین حساب )

•    ارائه خدمات پشتیبانی مستمر به مشتریان و رعایت مصونیت اطلاعات محرمانه مشتریان

•    به طور کل این نرم افزار امکان انطباق با هر نوع سیستم پرداخت حقوق را داراست.


  

دیسکت بیمه :به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سیدابوالحسن پورحسینی مزایای اجرای این طرح را تکریم ارباب‌رجوع، بهبود تعامل اطلاعاتی با بیمه‌شدگان و کارفرمایان و کاهش مراجعات ایشان به شعب عنوان و تأکید کرد: افزایش سرعت و اعتبار اطلاعات، صحت محاسبات مطالبات بیمه‌ای، کمک به جلوگیری از اشتباهات غیرعمدی و روانسازی شناسایی و کنترل اشتباهات از مهم‌ترین ویژگی‌های این خدمت است .

نرم افزار حقوق دستمزد کارآمد قابلیت تهیه دیسکت بیمه بصورت کاملا استاندارد را برای سازمان تامین اجتماعی دارا می باشد .

به كاركنان به جبران كاري كه در سازمان انجام مي‌دهند حقوق و دستمزد پرداخت مي‌شود. ارزش نسبي مشاغل مختلف در سازمان، ارزش نسبي كاركنان، سطح حقوق و دستمزدهاي رايج ، نقش اتحاديه و سنديكاها، اوضاع اقتصادي، مقررات دولتي از جمله عواملي هستند كه بايد در محاسبه حقوق و دستمزد در نظر گرفته شوند. با بررسي اين قبيل عوامل ، شرکت پارتوس داده ورز با توجه به تمام نیازهای حال حاضر نرم افزار حقوق دستمزد را به وجود آورند كه بر اساس آن ، حقوق و دستمزد هر يك از افراد شاغل در سازمان معين و پرداخت می گردد.نرم افزار حقوق دستمزد

این نرم افزار حقوق دستمزد کارمندان و کارگران رامطابق باروش و دستورالعمل های موجودمحاسبه می نماید برای این منظور بااستفاده ازاحکام صادره واطلاعاتی که ماهیانه جمع آوری می شود (اضافات ،کسورات وماموریت ها)حقوق پرسنل رامحاسبه و نهایتاً فیش حقوقی راتهیه می نماید و سندهادی مربوطه راصادرتابعدازممیزی دردفترجاری ثبت گردد.

1 - از ویژگیهای نرم افزار حقوق دستمزد جمع آوری وثبت اطلاعات پرسنلی کارمند شامل اطلاعات شناسنامه ای وضعیت استخدام ،پست سازمانی محل خدمت ، سقف اضافه کاربخشودگی مالیاتی وتعریف انواع مختلف بیمه پرسنل ونحوه محاسبه کسورات مربوطه .

2 -تعریف و ثبت کلیه عوامل حقوقی و مشخص کردن اینکه ازنوع درآمد یاکسورات می باشد و تعیین کدکل و معین و عامل هزینه هریک تاامکان صدورسنداتوماتیک بوجودآید.

3 -از ویژگی های دیگر نرم افزار حقوق دستمزد جمع آوری و ثبت اطلاعات حضوروغیاب و اضافه کار و کسرکارکارکنان ، همچنین ثبت اطلاعات ماموریت پرسنل برای محاسبه حق ماموریت است .

4 -جمع آوری وثبت کدوشرح واحدهای سازمانی شرکت وکدحساب مراکزهزینه .

5 -نرم افزار حقوق دستمزد امکان تعریف و ثبت عوامل حقوقی غیرسیستمی و تعیین اینکه پرداخت به صورت مستمر یا غیرمستمر باشد و اینکه بیمه و مالیات به آن تعلق بگیرد یاخیر را دارد .

6 -صدورکلیه سندهای حقوق به طور کاملا اتوماتیک

7 -تهیه انواع گزارشات ازقبیل گزارش بدهی وام ها- عوامل حقوق -بیمه -مالیات.

8 -تهیه دیسکت های بانک وبیمه جهت ارائه به سازمان های مربوطه .

نظام هاي جبران خدمات كه در دو دهه اخير جايگزين واژه هايي مانند مديريت حقوق و دستمزد و سيستم پرداخت شده اند ( نرم افزار حقوق دستمزد )، به كليه حقوق و مزاياي نقدي و غيرنقدي اطلاق مي شود كه كاركنان و مديران سازمان ها، متناسب با نوع سازمان و شرايط محيط كار و همچنين ويژگي هاي شغل و نحوه انجام كار از آن برخوردار مي شوند. نرم افزار حقوق دستمزد در نگرشهاي جديد مديريت منابع انساني در راستاي بهبود كيفيت و در نهايت مطلوبيت زندگي نيروي انساني مورد توجه خاص قرار گرفته است. مديريت حقوق و دستمزد و مزايا در يك سازمان چيزي بيش از ارضاي نيازهاي زندگي منابع انساني است. حقوق و مزاياي مناسب بر طرز سلوك و رفتار سطح زندگي، قدرت خريد و سلامت روحي و رواني افراد يك جامعه تاثير فراوان دارد و در نهايت باعث افزايش كارآيي در سازمان ها مي گردد. عدم رضايت از پرداخت نيز نه تنها بر كارآيي سازمان ها اثر منفي دارد بلكه كيفيت زندگي كاري شاغلين را نيز كاهش مي دهد و در نهايت بر كاهش كارآيي، رفتارهاي ناهنجار و مفاسد اجتماعي كاركنان سازمان مي انجامد . در اين راستا سازمان بايد عوامل كليدي و مؤثر در نظام حقوق و مزايا از جمله:

•    توجه به وضعيت پرداخت در ساير سازمان ها با عنايت به مقايسه و سنجش سختي كار، شرايط كاري، استرس كاركنان؛

•    توجه به وضعيت پرداخت در ميان سازما نهاي مشابه؛

•    توجه به عوامل ايجاد انگيزه جهت افزايش ميزان بازده كاري كاركنان؛

•    توجه به ساير پرداخت هاي نقدي غير ازحقوق و مزايا از قبيل اضافه كاري، پاداش، غير نقدي و ارائه خدمات رفاهي؛

•    و . . .

را مورد شناسايي وكارشناسي دقيق قرار دهد و با توجه به نتايج حاصل از آن نسبت به اجراي مديريت حقوق و دستمزد اثر بخش اقدام نموده و آهنگ حركت روبه جلو سازمان را تسريع نمايد.ارتباط نرم افزار حقوق و دستمزد با بهره وري

بسياري از صاحب نظران علوم اداري و مد يريت بر اين باورند كه نخستين و نهايي ترين هدف افراد از پذيرش شغل، برخورداري مادي و به زبان رايج دريافت حقوق و مزايا است که مدیریت این امر با استفاده از نرم افزار حقوق دستمزد بسیار ساده تر می شود . از طرفي اگر منابع انساني را برجسته ترين ابزار دستيابي به هدف هاي مديريت بدانيم، به سهولت در مي يابيم كه امر پرداخت حقوق دستمزد جايگاهي بس حساس در قلمرو نظام اداري و مديريت دارد . شمار فراواني از كم كاري ها، عدم انگيزش، نارضايتي هاي شغلي، موارد ترك خدمت و مواردي از اين قبيل زاييده بي توجهي به انگيزه هاي مادي و نابرابري هاي پرداخت يا كمبود مقررات و روش هاي منظم، منطقي و منصفانه حقوق و مزا ياست . اگر پرداخت را به مباحث مختلف حقوق و مزايا و يا حقوق و مزاياي شغلي تقسيم كنيم براي طراحي و تعيين ارقام آن مي بايست انجام وظايف و مسئوليت هاي معدل كار و وظايف معين شغلي، ملاك نظام پرداخت تلقي گردند، ولي پرداخت هايي تحت عنوان پاداش، جايگاه ويژه اي پيدا كرده اند كه اين روش ها عموماً براساس كارآيي تحت عنوان كارانه بر مبناي عملكرد، جديدترين روش در پرداخت است که اعمال چنین نگرشی با استفاده از نرم افزار حقوق دستمزد بسیار ساده میباشد .

بهره وري و دستمزد داراي رابطه اي دو سويه هستند، بگونه اي كه از يك طرف افزايش دستمزد موجب ترغيب كارگران به تلاش بيشتر مي شود و از طرف ديگر افزايش بهره وري بنگاهها را وادار به جبران كارگران كاراتر ميكند. در اين راستا و در تعيين اين رابطه دو سويه، نقش ابزاری اعم از نرم افزار حقوق دستمزد حائز اهميت است . نرم افزار حقوق دستمزد توانایی این را دارد که با یکپارچه و سیستماتیک کردن روند محاسبه حقوق دستمزد و پرداخت نقش بسزایی در حفظ عدالت در زمینه محاسبه حقوق کارکنان بازی میکند . مطالعات تجربي انجام شده در بسياري از كشورهاي پيشرفتة صنعتي نشان داده است كه رشد توليد آنها بيش از آنكه ناشي از افزايش كمي و فيزيكي عوامل كار و سرمايه باشد ، ناشي از افزايش بهره وري و بهبود سيستمهاي مديريتي بوده است که بهبود این سیستم با استفاده از نرم افزار حقوق دستمزد قابل دستیابی است . امروزه كشورهاي مختلف با هر نظام اقتصادي، براي دستيابي به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت ؛ بويژه رسيدن به رشد و توسعه پايدار، خود را بي نياز از افزايش بهره وري عوامل توليد ندانسته و همواره در پي دستيابي به شيوه هاي نوين در زمينه ايجاد بهره وري و ارتقای سطح آن هستند. لازم به ذکر است که نرم افزار حقوق دستمزد میتواند بصورت مستقیم با بالا بردن سطح روش محاسبه حقوق دستمزد در بالا بردن بهره وری موثر باشد . از آنجا كه انسان و نيروي انساني محور تمامي فعاليتهاي اقتصادي اعم از توليدي و مصرفي ميباشد، ميزان كمي و كيفي آن از جمله عوامل مهم بسترساز براي رشد توليد افزايش درآمد ملي ميباشد كه اين امر سبب ميشود تا شرايط اولية حركت در مسير توسعة اقتصادي، مهيا شود. نيروي انساني با ارزشترين منبعي است كه هر سيستم اقتصادي در اختيار دارد و به همين جهت بايد با آن نه به عنوان عامل هزينه؛ بلكه به عنوان عامل سرمايه رفتار شود. طي پژوهشي در زمينة بهره وري در سطح كلان، با مطاله بر روي كدهاي دو رقمي و بكارگيري يك مدل اقتصاد سنجي با استفاده از شاخص بهره وري كل عوامل توليد و عوامل مؤثر بر بهره وري را به دو دسته كلي شامل عوامل بيروني و دروني تقسيم مي كند. عوامل دروني عواملي هستند كه كنترل آنها امكانپذير است و با اتخاذ سياستهای مناسب ميتوان با تغيير آنها، ميزان بهره وري را افزايش داد، مانند نيروي انساني و عوامل بيروني عواملي هستند كه از محيط پيرامون بر فعاليتهاي صنعتي تأثير گذاشته و تغيير آنها به راحتي امكانپذير نميباشد ، یکی از این عوامل مسایل اقتصادی میباشد که بصورت مستقیم بر روی بهره وری کارکنان تاثیر گذار است به همین دلیل سازمان مکلف است الگوریتم مناسبی برای نحوه محاسبه حقوق دستمزد استفاده کند . نرم افزار حقوق دستمزد به مسئولان این توانایی را میدهد که با دقت بسیاری به اعمال الگوریتم های لازم برای محاسبه حقوق دستمزد کارکنان بپردازد .

طي پژوهشي در زمينه بهره وري در سطح كلان، با مطاله بر روي كدهاي دو رقمي و بكارگيري يك مدل اقتصاد سنجي با استفاده از شاخص بهره وري كل عوامل توليد و عوامل مؤثر بر بهره وري را به دو دسته كلي شامل عوامل بيروني و دروني تقسيم مي كند. عوامل دروني عواملي هستند كه كنترل آنها امكانپذير است و با اتخاذ سياستهای مناسب ميتوان با تغيير آنها، ميزان بهره وري را افزايش داد، مانند نيروي انساني و عوامل بيروني عواملي هستند كه از محيط پيرامون بر فعاليتهاي صنعتي تأثير گذاشته و تغيير آنها به راحتي امكانپذير نميباشد ، یکی از این عوامل مسایل اقتصادی میباشد که بصورت مستقیم بر روی بهره وری کارکنان تاثیر گذار است به همین دلیل سازمان مکلف است الگوریتم مناسبی برای نحوه محاسبه حقوق دستمزد استفاده کند . نرم افزار حقوق دستمزد به مسئولان این توانایی را میدهد که با دقت بسیاری به اعمال الگوریتم های لازم برای محاسبه حقوق دستمزد کارکنان بپردازد .

ارتباط نرم افزار حقوق دستمزد و بهره وری نيروی کار همراه با توسعه صنعتي و شيوع بنگاهداری به شيوه های نوين درعرصه فعاليتهای اقتصادی مطرح شد و همگام با رشد آنها، انواع نظامهای مزدی منطبق با بازده وحجم توليد به وجود آمد. در تمام نظامهای دستمزدی، بخشی از حقوق دستمزد يا تمامی آن به بهره وری فردی يا گروهی ارتباط پيدا ميکند. در ادامه اين تحولات، امروزه پرداخت به نيروی كار بر اساس نتایج ودستاوردهای او به يك امر بديهی تبديل شده و تعديل دستمزدها در تمام سطوح كاری و گروه های شغلي بدون توجه به تغيير در بهره وری نيروی كار و وضعيت اقتصادي كشور انجام نمي پذيرد. خلاصه اينكه نرم افزار حقوق دستمزد مانند هر وسیله ديگری نقش مهمی را ايفا ميکند. در واقع، نرم افزار حقوق دستمزد باید بهره وری واقعي نيروی کار را منعکس کند و انحرافات اين دو متغير از يکديگر، عدم کارايي اقتصادي وکاهش اشتغال را به دنبال دارد .

اهميت رابطه بين نرم افزار حقوق دستمزد و بهره وري، هرچند که در برخي مطالعات پيشرفته اقتصادي مسألهاي بسيا ر واضح در نظر گرفته شده، اما پيچيدگي آن بحث اصلي در روابط صنعتي به شمار ميرود ، نرم افزار حقوق دستمزد باید بگونه ای طراحی شود که قابلیت محاسبه ریز کارکرد کارکنان را داشته باشد. عرضه و تقاضاي نيروي كار و مهارتهاي آنها ساختار حقوق دستمزد را در يك اقتصاد تعيين مي كنند. افراد با سطح تحصیلات و تجربه گوناگون احتیاج به دستمزدهای مختلف دارند که برای اینکار فرمولهای مختلفی برای تعیین میزان حقوق دستمزد آنها احتیاج است نرم افزار حقوق دستمزد کارآمد توانایی آن را دارد که جزیی ترین کارکرد کارکنان را محاسبه نماید .اصول نظام مديريت حقوق و دستمزد

براي انجام هر امري در نظر گرفتن منطق و فلسفه انجام آن كار اجتناب ناپذير است و هر عملي كه انجام مي پذيرد بر مبناي يك منطق خاص و اصول و مباني بنا شده است که لازم به ذکر است نرم افزار حقوق دستمزد شرکت پارتوس داده ورز کاملا بر اساس اصول نظام مدیریت حقوق دستمزد طراحی شده است . در نظام مديريتي حقوق و دستمزد نيز كه از اين قاعده مستثني ن يست، اصول و مباني علمي و تجربي مطرح است كه به موارد زير مي توان اشاره كرد:


1 - اصل پرداخت حقوق مساوي به ازاي كار مساوي براي اشخاص در شرايط مساوی .

2 - رعايت اصل برابري و هماهنگي اثرات و عوامل مؤثر بر ميزان پرداخت .

4 - رعايت اصل توازن اجتماعي .

5 - رعايت اصل در تساوي جبران خدمات در داخل و خارج از سازمان .

سازمان ها با طراحي نظام جبران خدمت، مي خواهند بر جذب و حفظ نيروي انساني شايسته و افزايش انگيزه كاري آنها بپردازند و براي اينكه بتوانند به اين امر مهم نايل شوند، با يد به منظور برقراري انصاف و تساوي در نظام حقوق سازمان ها، كوشش نمايند که برای انجام این کار نرم افزار حقوق دستمزد کمک شایانی می نماید . نرم افزار حقوق دستمزد در سازمان بايد به گونه اي باشد كه بتواند نيازمندي هاي اساسي كاركنان خود را تأمين نمايد .
براي ايجاد علاقه و انگيزش و شوق و دلگرمي در كاركنان در راستاي ايفاي بهتر وظايف محوله، فراهم نمودن برنامه هاي رفاهي كاركنان ضروري مي باشد . يكي از ابعاد مهم و اساسي سيستم انتخاب و انتصاب كاركنان در مديريت، اصل شايسته سالاري است . اين امر نيز از طريق تهيه و اجراي برنامه هاي مختلف رفاهي كه باعث افزايش رضايت كاركنان و بالا بردن دلبستگي آنها به كار شان مي شود، انجام پذير مي باشد. در حقيقت برنامه هاي رفاهي كاركنان مكمل نظام هاي جذب و بهسازي نيروي انساني است و نقش اساسي آن تأمين بهداشت و ايمني در محيط كار، تهيه وسايل رفاه و آسايش ضمن خدمت كاركنان، ايجاد امنيت اقتصادي و فراغت خيال براي كاركنان پس از طول عمر خدمت اداري آنان و ... مي باشد كه در مجموع منجر به دلبستگي عامل انساني به محيط كار مي گردد .
توجه
توجه !
این نرم افزار تمامی قابلیتها را داراست اما بصورت دمو می باشد و 30 الی 45 روز قابل استفاده است . در صورت تمایل برای استفاده دائمی ،میبایست اقدام به خرید نرم افزار نمایید .
آیا مایل به دانلود این نرم افزار هستید ؟