دانلود نرم افزار رایگان انبار

در صورت ثبت کامل اطلاعات خود از امتیازات ویژه از سوی ما برخوردار شوید .

پست الکترونیکی :
تلفن همراه :
نرم افزار رایگان انبار
دریافت نرم افزار

مشخصات کلی نرم افزار

• معرفی کالا با چهار سطح گروه بندی و تعداد ارقام و حروف نامحدود و اخذ گزارش
• امکان معرفی انبارها به صورت نامحدود
• امکان تعریف افتتاحیه کالاها به صورت تعدادی و ریالی و همچنین انتقال موجودی کالاها از دوره مالی قبل
• ارتباط اتوماتیک سیستم انبار با سیستم حسابداری ، سفارشات خرید و فروش و صدور و ثبت اسناد ورود و خروج
• امکان معرفی واحدهای مجزا برای یک کالا و مشخص کردن نسبت تبدیل بین واحدهای فرعی و اصلی کالا
• صدور اتوماتیک رسید ، حواله انبار و مرجوع از حواله انبار و اسناد تعدیل اضافی و نقصانی
• امکان انتقال کالا بین انبارها
• قابلیت تنظیم برای کنترل منفی نشدن موجودی انبار در صورت نیاز برای موارد خاص
• محیط کاری قابل انعطاف ، برای تفکیک کاربران تعدادی و ریالی و تنظیم سطوح دسترسی کاربران به قسمتهای مختلف
• معرفی موجودی اولیه ، حداقل و حداکثر موجودی و نقطه سفارش برای هر کالا
• کنترل تعداد کالا در نقطه سفارش
• امکان استفاده از برگه های تعدیل تعدادی و مبلغی کالا
• امکان اختصاص دادن هر انبار به یک شعبه و همچنین کنترل دسترسی کاربران به انبارهای مختلف
• صدور اسناد اصلاحی موجودی کالا ( سند مغایرت انبار )
• گزارشات موجودی کالاها یا خصوصیات هر کالا
• گزارش موجودی یک کالای خاص در چند انبار
• کاردکس تعدادی و ریالی انبار جهت هر کالا یا گروه کالا با در نظر گرفتن خصوصیات مورد نظر
• گزارش گردش و ریز عملیات انبار به صورت تعدادی- تعدادی و ریالی در هر محدوده زمانی
• صدور و چاپ کارتهای انبار ( TAG )
• تهیه گزارش از کالاهایی که به نقطه سفارش ، حداقل و حداکثر موجودی رسیده اند
• انجام انبار گردانی و اعلام شمارش سالم و ناسالم و تهیه گزارش مغایرت انبار
• کنترل موجودی بر اساس اقلام راکد ، کم مصرف و پر مصرف
• ردیابی و گزارش از ورود و خروج یک کالا به تفکیک شعبه و پروژه
• تهیه کاردکس و گزارش تعدادی و ریالی هر کالا در انبارها و ریز عملیات انجام شده روی یک کالا جهت ورود و خروج با ذکر نام فروشنده یا خریدار یا مرکز مصرف کالای مورد نظر
• تهیه گزارشات از موجودی و عملیات لحظه به لحظه ( کاردکس )