دانلود نرم افزار رایگان صنعتی

در صورت ثبت کامل اطلاعات خود از امتیازات ویژه از سوی ما برخوردار شوید .

پست الکترونیکی :
تلفن همراه :
نرم افزار رایگان صنعتی
دریافت نرم افزار

مشخصات کلی نرم افزار

نرم افزار جامع صنعتی کارآمد تمامی امکانات جامع را دارا میباشد بعلاوه امکانات ذیل :
• امکان تعریف فرمول ساخت مربوط به تمامی کالاهای تولید و خط تولید
• امکان تعریف و تدوین سربارهای تولید ومحصولات قابل ساخت و لینک آنها با قسمت حسابداری
• امکان ثبت کالاهای در جریان ساخت مربوط به تولید مرحله قبل
• امکان ثبت مواد اولیه خط تولید برای قرار دادن در جریان تولید و محاسبه بهای تمام شده
• امکان ثبت ضایعات تولید در هر مرحله از تولید
• امکان انجام عملیات مربوط به بازیافت ضایعات تولید همراه با مرکز هزینه و پروژه مربوطه
• امکان تنظیم نهایی و اعلام اقلام تولید شده به صورت ناتمام چند محصوله و یا تک محصوله
• امکان ثبت کالاهای تولیدی به صورت محصولات اصلی و فرعی
• امکان مشاهده فهرست کامل پرونده های در جریان ساخت
• امکان مشاهده و ویرایش پرونده های تولید شده و نیمه تمام
• امکان محاسبه بهای تمام شده و ثبت همزمان سند حسابداری مربوطه
• رعایت یکپارچگی بخش تولید با مالی و انبار ( کنترل موجودی و اسناد حسابداری )
• امکان تهیه گزارش از توان تولید بر مبنای موجودی فعلی انبارها
• امکان تهیه گزارش از صورت کالاهای انتقال یافته به خط تولید
• امکان تهیه گزارش از صورت سربارها ، ضایعات ، بازیافتی از ضایعات و ....
• امکان تهیه گزارش از صورت مواد مصرفی و مرجوعی مربوط به یک یا چند کالای تولیدی
• امکان ملاحظه صورت ضایعات خط تولید
• امکان تهیه و ملاحظه صورت وضعیت محصولات تولیدی به صورت تولید شده ، در جریان تولید و نیمه ساخته
• امکان تهیه گزارش از صورت کلی محصولات تولیدی
• امکان گزارش گیری از صورت سربارهای مربوط به یک یا چند محصول تولیدی
• کاربر ثبت کننده ، کامپیوتر ثبت کننده و خروجی کلیه گزارشات به Word و Excel.