دانلود نرم افزار رایگان حسابداری

در صورت ثبت کامل اطلاعات خود از امتیازات ویژه از سوی ما برخوردار شوید .

پست الکترونیکی :
تلفن همراه :
نرم افزار رایگان حسابداری
دریافت نرم افزار

مشخصات کلی نرم افزار

• امکان معرفی اطلاعات چندین شرکت به صورت موازی توسط یک نسخه از نرم افزار
• تعیین تعداد ارقام کدینگ در سطوح حسابداری
• تعریف سر فصل ها در 4 سطح حساب های کل 1 ، کل 2 ، معین و تفصیلی و 2سطح مرکز هزینه تفصیلی شناور
• کنترل ماهیت حساب ( از نظر بدهکاری یا بستانکاری در میان دوره یا پایان دوره )
• کنترل اعتبار برای حسابها یا مراکز هزینه
• کنترل اعتبار اسنادی برای حسابها یا مراکز هزینه
• امکان ادغام چند سند در یک سند
• مرتب سازی شماره اسناد بر اساس تاریخ ( اتوماتیک یا انتخابی ) و تایید اسناد به صورت گروهی
• امکان فیلتر گذاری و جستجوی دقیق بر اساس کلیه فیلدهای اطلاعاتی
• امکان تعریف سطوح دسترسی و مجوزهای کاربران در تمام سطوح
• امکان صدور سند افتتاحیه و اختتامیه به صورت اتوماتیک و دستی
• امکان تعریف روزهای تعطیل و عدم ثبت سند در روزهای تعطیل به صورت پارامتریک
• امکان جستجوی اسناد با استفاده از حداقل اطلاعات
• تعریف روزهای گوناگون و اعلام نرخ روزانه ارزها و قابلیت تبدیل آنها به یکدیگر
• ارائه کدینگ اولیه پیشنهادی جهت سهولت و تسریع در راه اندازی
• نگهداری اطلاعات و تصویر ضمائم اسناد
• مرور تراز از بالاترین سطح تا سند حسابداری با امکان اصلاح و ویرایش اسناد

- گزارش ها
• تهیه گزارش های دوره ای
• گزارش دفاتر در کلیه سطوح حسابها به صورت خلاصه و مشروح
• گزارش گیری به صورت نموداری ( میله ای ، خطی ، سه بعدی )
• امکان تهیه گزارش ترازنامه ای بر اساس مراکز هزینه و یا هر تفصیلی دلخواه
• گزارش لیست حساب ها و مانده حساب ها به صورت درختی
• امکان طراحی گزارشات دلخواه به دو زبان فارسی و لاتین
• گزارش از آرتیکل اسناد ( بر اساس حساب ، شرح ، مبلغ ، تاریخ ..) و فیلترهای ترکیبی
• گزارش مانده حساب با احتساب چکهای وصول شده یا نشده
• گزارش از گردش کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه
• گزارش از ثبت و تغییر کلیه عملیات روزانه
• تهیه گزارشات ترازنامه و سود وزیان طبق استانداردهای سازمان حسابرسی