دانلود نرم افزار حسابداری جامع رایگان


  

نرم افزار جامع :در صورت ثبت کامل اطلاعات خود از امتیازات ویژه از سوی ما برخوردار شوید .
ایمیل :
تلفن همراه :

نرم افزار حسابداری جامع
مشخصات کلی نرم افزار

حسابداری
•   سیستم جامع و یکپارچه حسابداری دوبل چهارسطحی همراه با مرکز هزینه دو سطحی و تفصیلی شناور
• امکان تعریف تعداد نامحدود حساب های تفصیلی در قسمت بندی های مختلف مشتریان ، نمایندگان ،
بانک ها ، هزینه ها ، درآمدها ، صندوق ، اسناد پرداختی و دریافتی
•   صدور سند بر اساس اطلاعات دریافتی از سایر قسمت ها به صورت مکانیزه
• امکان صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه به صورت هوشمند و اتوماتیک

خرید و فروش و انبارداری
•   عملیات مالی و انبار به صورت اتوماتیک بوده و با صدور فاکتور ثبت انبار و اسناد انجام میشود
•   امکان طراحی فرم فاکتور و اسناد توسط کاربر
•   خرید و فروش مرتبط با انبار و حسابداری با قابلیت استفاده از بارکد
•   انبارداری بدون محدودیت در تعداد انبار و ثبت اتوماتیک کاردکس انبار( مقداری و مبلغی ) با
  پنج واحد شمارش و سایر امور کنترلی مانند نقاط سفارش

  چک و خزانه داری
•   ثبت اتوماتیک سند دریافت و پرداخت های نقدی و دریافت و ارسال حواله های بانکی و کنترل اتوماتیک چکها
امکان تعریف دسته چک
•   حفظ سابقه چک و جستجو بر اساس هریک از فیلدها
•   صدور سند دریافت و پرداخت و اختصاص دادن هر ردیف سند به مرکز تفصیلی شناور مورد نظر
•   امکان راس گیری حرفه ای از چک های دریافتی و پرداختی
•   پرداخت و دریافت و خرج یک شماره چک به چند طرف حساب

گزارشات
•   تهیه گزارش های دوره ای
• گزارش از گردش کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه
•   گزارش از آرتیکل اسناد ( بر اساس حساب ، شرح ، مبلغ و تاریخ و... )
•   گزارش از کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه با مراکز شناور
•   گزارش از ثبت و تغییر کلیه عملیات روزانه
•   گزارشات جامع از دفاتر مراکز هزینه و مراکز فعالیت و اخذ گزارشات مقایسه ای و نموداری
•   گزارش مانده حساب با احتساب چکهای وصول شده یا نشده
•   تهیه گزارش از چکهای در جریان وصول با احتساب تعداد روزها
•   امکان طراحی و چاپ چک در اندازه ، ابعاد و فرمت متفاوتتوجه
توجه !
این نرم افزار تمامی قابلیتها را داراست اما بصورت دمو می باشد و 30 الی 45 روز قابل استفاده است . در صورت تمایل برای استفاده دائمی ،میبایست اقدام به خرید نرم افزار نمایید .
آیا مایل به دانلود این نرم افزار هستید ؟