دانلود نرم افزار فروشگاهی رایگان


  

نرم افزار فروشگاهی :در صورت ثبت کامل اطلاعات خود از امتیازات ویژه از سوی ما برخوردار شوید .
ایمیل :
تلفن همراه :

نرم افزار فروشگاهی

مشخصات کلی نرم افزار
حسابداری
• سیستم جامع و یکپارچه حسابداری دوبل چهارسطحی
•امکان تعریف تعداد نامحدود حساب های تفصیلی در قسمت بندی های مختلف مشتریان ، نمایندگان ،
بانک ها ، هزینه ها ، درآمدها ، صندوق ، اسناد پرداختی و دریافتی
• صدور سند بر اساس اطلاعات دریافتی از سایر قسمت ها به صورت مکانیزه
• امکان صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه به صورت هوشمند و اتوماتیک
  خرید و فروش و انبارداری
• عملیات مالی و انبار به صورت اتوماتیک بوده و با صدور فاکتور ثبت انبار و اسناد انجام میشود
• امکان طراحی فرم فاکتور و اسناد توسط کاربر
• خرید و فروش مرتبط با انبار و حسابداری با قابلیت استفاده از بارکد
• انبارداری بدون محدودیت در تعداد انبار و ثبت اتوماتیک کاردکس انبار( مقداری و مبلغی ) با دو واحد
  شمارش و سایر امور کنترلی مانند نقاط سفارش
چک و خزانه داری
• ثبت اتوماتیک سند دریافت و پرداخت های نقدی و دریافت و ارسال حواله های بانکی و کنترل اتوماتیک چکها
امکان تعریف دسته چک
• حفظ سابقه چک و جستجو بر اساس هریک از فیلدها
• صدور سند دریافت و پرداخت
• امامکان راس گیری حرفه ای از چک های دریافتی و پرداختی
  گزارشات
• تهیه گزارش های دوره ای
• گزارش از گردش کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه
• گزارش از آرتیکل اسناد ( بر اساس حساب ، شرح ، مبلغ و تاریخ و... )
• گزارش از کلیه حساب ها به صورت مستقل یا همراه با مراکز شناور
• گزارش از ثبت و تغییر کلیه عملیات روزانه
• گزارشات جامع از دفاتر مراکز هزینه و مراکز فعالیت و اخذ گزارشات مقایسه ای و نموداری
• گزارش مانده حساب با احتساب چکهای وصول شده یا نشده
• تهیه گزارش از چکهای در جریان وصول با احتساب تعداد روزها
• امکامکان طراحی و چاپ چک در اندازه ، ابعاد و فرمت متفاوت
  سایر امکانات:
  سیستم   سیستم چند ارزی ، ماشین حساب ، دفتر تلفن ، دفترچه یادداشت ،تعریف میز کار ،     
نوار ابزار و متنهای ثابت Start up و ارسال SMS ، اعمال مالیات ارزش افزوده به صورت
  اتوماتیک امکان ورود اطلاعات به زبان انگلیسی ، فارسی و عربی کنترل ردیف های نقد و عرف به صورت اتوماتیک .
نرم افزار فروشگاهی رایگان

نرم افزار های فروشگاهی بعنوان یکی از اجزاء مهم موجود سیستم های اطلاعاتی فروشگاهی به حساب می آیند . یک سیستم اطلاعاتی فروشگاهی باید دارای ویژگی هایی از قبیل سازگاری , انعطاف پذیری , کنترل داخلی , ویژگی های عمومی , آموزش و ساختار گزارش دهی می باشد . نرم افزار های فروشگاهی بعنوان پشتیبان های اساسی در سیستم های حسابداری و مالی از اهمیت ویژه ای برخوردارند . یک نرم افزار مناسب فروشگاهی باید از ارتباط استاندارد بین ماژول ها استفاده کند . همچنین در خصوص تایید داده های جدید به کاربر کمک کرده و بصورت آسان اطلاعات قدیمی را برای تجزیه و تحلیل روند استخراج کند .خصوصیات اصلی فروشگاهی در دنیای تجارت امروز تعامل حسابداران حرفه ای با سیستم های اطلاعاتی رایانه ای است .

از جمله ویژگی های اصلی یک نرم افزار حسابداری مناسب است . به عبارتی سیستم کاری هموار و در راستای عملیات , کارکنان و ساختار سازمانی را سازگاری گویند . سازگاری را توانایی هر نوع اطلاعات و تکنولوژی در سازمان ها میدانند . سازمان ها بر روی داده های قابل استفاده در جهت نیازهای سیستم های اطلاعاتی خودشان تمرکز می کنند و سازگاری حکم تمرکز داده ها را در سازمان داراست . در سازمانی که سیستم های اطلاعاتی آن سازگار نباشد در تمرکز داده ها دچار مشکل خواهد شد . قرار دادن به موقع اطلاعات دقیق در اختیار تصمیم گیرندگان و به موقع بودن اطلاعات موضوعی است که می بایست توسط کاربر مشخص شود و اگر اطلاعات بصورت دقیق و بهنگام نیاز ارایه نگردد , ممکن است در زمان دیگری سودمند واقع نگردد یا حداقل سودمندی را داشته باشد .

انعطاف پذیری توانایی سیستم در مقابل تغییر جهت یا انحراف از مسیر تعیین شده فعالیت است . سیستم اطلاعاتی باید توان ادغام در آینده را داشته باشد که این امر با انعطاف پذیری قابل پوشش است . یکی از صاب نظران معتقد است که وقتی بیشتر آیتم های سازمان و سیست در یک جریان محیطی بهم پیوسته قرار دارد , انعطاف پذیری بعنوان یک استراتژی عامل بحرانی موفقیت در سازمان جریان دارد همچنین معتقد است که انعطاف پذیری یک واکنش استراتژیک در راستای نیازهای آینده سازمان هاست .
توجه
توجه !
این نرم افزار تمامی قابلیتها را داراست اما بصورت دمو می باشد و 30 الی 45 روز قابل استفاده است . در صورت تمایل برای استفاده دائمی ،میبایست اقدام به خرید نرم افزار نمایید .
آیا مایل به دانلود این نرم افزار هستید ؟